група детермінування


група детермінування
Група діагностичних видів, яку використовують при домінантно-детермінантному підході в класифікації рослинності.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.